Tutkimus

Sähkötekniikan korkeakoulun kansainvälinen tutkimusympäristö edistää perustutkimusta ja uusimpien teknologioiden kehittämistä. Toimintamme jakautuu kolmeen pääalueeseen: sähkötekniikkaan, tieto- ja viestintäteknologiaan sekä fysiikan sovelluksiin.

Korkeakoululla on kansainvälisesti ensiluokkaisia tutkimustiloja ja -laitteistoja, esimerkiksi Metsähovin radiotutkimusasema ja kansallisten mittanormaalien laboratorio. Mikro- ja nanoteknologian tutkimuskeskus Micronovan valtteihin kuuluu muun muassa Pohjoismaiden suurimmat puhdastilat.

Korkeakoulun erityinen vahvuus on tutkimuksen linkittyminen suomalaiseen ja kansainväliseen yritystoimintaan.

Yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme lisää myös yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistäminen.

Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu on vanhin ja suurin automaatio- ja systeemitekniikan, elektroniikan ja sähkötekniikan tutkimusta harjoittava yliopistoyksikkö. Tutkimusta on tehty vuodesta 1970 lähtien Otaniemen tiloissa.


Palvelut

Micronovan tutkimus- ja kehityspalvelut

  • Micronova tarjoaa esimerkiksi koulutus-, konsultointi- ja puhdastilapalveluita. Lisätietoa

Kalibrointipalvelut

  • Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos tarjoaa kalibrointipalveluita. Lisätietoa

Testaus- ja mittauspalvelut

  • Sähkötekniikan ja automaation laitos tarjoaa testauspalveluja suurjännitelaitteiden valmistajien, maahantuojien ja käyttäjien tarpeisiin. Lisätietoa

Julkaisut

  • Otaniemi e-julkaisut -sivustolta löytyvät linkit Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen elektronisiin väitöskirjoihin, diplomitöihin sekä lisensiaatintutkimuksiin.
  • Elektroniset väitöskirjat
  • Inssi – Tekniikan korkeakoulujen diplomityöt, kandidaatintyöt ja lisensiaatintutkimukset
  • TKKjulkaisee – Tekniikan korkeakoulujen julkaisurekisterin hakukone. Artikkeleiden, monografioiden ja raporttien lisäksi tietokanta sisältää tiedot julkaistuista patenteista, tietokoneohjelmista ja audiovisuaalisista aineistoista.
  • TKKtutkii – Teknillisen korkeakoulun tutkimusrekisterin hakukone, josta voit hakea käynnissä olevia tutkimushankkeita.

Tietoa laitosten julkaisusarjoista ja henkilökunnan julkaisuista löydät laitosten sivuilta.

Uutiset

Tapahtumat

Näytä lisää